Ürün Yönetimi Eğitimi

Yoğun rekabet ortamındaki şirketler, avantaj elde ederek rakiplerinden bir adım öne çıkabilmek için çeşitli sistemler geliştirmektedir. Ürün yönetimi de, doğru ürünlerin doğru zamanda piyasaya sürülmesi, mal ve hizmetlerin kaliteden ödün verilmeden en hızlı şekilde sunulabilmesini sağlar. Ürün yönetimi eğitimi hem çalışanlara hem de şirketlere büyük katkı sağlamaktadır.

Etkin ürün yönetiminin şirketlerin başarısında büyük pay sahibi olduğu bilinmektedir. Ürün yönetimi, bir şirketin tüm üretim sürecinin yönetilmesi, kontrolü ve organize edilmesidir. Ürün yönetimin odağında marka, sektör, satışı yapılacak ürün ve müşteri bulunur.

Ürün Yönetimi Eğitimi

Ürün yöneticisi ne iş yapar?

1980’li yıllarda geliştirilen ve günümüze gelindiğinde etkinliğini de artıran ürün yönetimi, üretim ve tedarik sürecine hâkimiyet gerektirmektedir. Bu anlamda ürün yöneticileri ve bu departmanda görev alan tüm çalışanların bilgi birikimi önemlidir.

Günümüzde tüm şirketler için müşteri memnuniyeti büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla ürün yöneticileri de müşteri odaklı bir çalışma sistemini benimserler.

Bir ürün yöneticisi; hedef kitlesini yani müşterilerini iyi tanımalı, onlarla iletişim halinde olmalıdır. Müşteri geri bildirimlerine büyük önem vermelidir. Müşterilerin şirkete bağlılığının geliştirilmesine yönelik de çalışmalar yapmalıdır.

Ürün yöneticisi, yönettiği ürünü çok iyi tanımalı ve bu ürünü doğru ve etkin şekilde tanıtıp anlatabilmelidir.

Ürün tanıtımı ve satışında önemli rol oynayan medya ve tüm iletişim kanallarından faydalanabilmelidir.

Pazarı iyi tanımalı, yakından takip etmeli, fiyatlandırma politikalarını belirlerken rekabet koşullarını göz önünde bulundurmalıdır.

Satış ve pazarlama departmanı ile iç içe çalışmalı, piyasaya sürülecek ürün ile ilgili doğru bilgilendirmeyi yapmalıdır.

Üretim sürecinin tamamıma hakim olmalıdır. Pazarlama ve satış alanında üst düzey bilgi sahibi olmalı, farklı pazarlama yöntemlerini gerektiğinde kullanabilmelidir.

Rakip ürünler hakkında detaylı bilgi sahibi olmalıdır.

Müşteri talepleri, gelişen piyasaya koşulları ve teknolojik değişiklikler doğrultusunda ürünlerin revize isteyip istemediğini ve istiyorsa nasıl revize edilmesi gerektiğini bilmelidir.

Ürünle ilgili raporlamaları da ürün yöneticisi yapmalıdır.

İyi bir ürün yöneticisi nasıl olunur?

Ürün yönetimi, iyi bir eğitim ile etkin şekilde yapılabilir. Dolayısıyla kariyer planını bu yönde yapan kişiler veya ürün yönetimi hakkında bilgi sahibi olarak bu bilgileri farklı çalışma alanlarında kullanmayı hedefleyenler kaliteli bir eğitim programından faydalanmalıdır.

Farklı departmanlarda çalışan kişiler de ürün yönetimini öğrenerek, ürün yöneticiliğine geçebilir veya bilgi ve teknikleri kendi kariyerinde gelişme kaydetmek için kullanabilir.

Ürün yönetimi eğitimi hangi konuları kapsar?

İyi bir ürün yönetimi eğitimi, birçok farklı alanda kişiyi geliştirecek konu çeşitliliğine sahip olmalıdır. Ürün yöneticileri bir şirketteki tüm birimlerle yakın ilişkidedir; dolayısıyla şirketin tüm üretim, satış ve yönetim süreçleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmalıdır.

Ürün yönetimi eğitimi de sadece kavramsal olarak ürün yönetimini ele almakla yetinmemeli, ürün yönetiminin ilişkide olduğu ve faydalandığı tüm bilgileri içermelidir.

Profesyonel ürün yönetimi eğitimi, katılımcılarını bu alanda uzmanlaştırmalı, ihtiyaç duyulabilecek tüm bilgi ve becerilerle donatabilmelidir.

Ürün yönetimi Acadewy’den sorulur

Türkiye’nin en dinamik eğitim kurumu Acadewy, ürün yönetimi alanında da fark yaratan eğitim programlarını katılımcılarının dikkatine sunmaktadır.

Acadewy’nin uluslararası standartlardaki eğitimi, en güncel ürün yönetimi teknikleri ve stratejilerin yanı sıra müşteri ilişkileri, pazarlama, tedarik gibi birçok sürece dair yönetim ve planlama derslerini de içermektedir.

İyi bir ürün yöneticisi olmak için ihtiyaç duyulacak tüm konular hakkında ayrıntılı bilgilerin yer aldığı eğitim programının uygulamalı dersleri de konuların pekiştirilmesini sağlamaktadır.

Eğitim sonunda uluslararası sertifikalarını alan katılımcılar, artık profesyonel ürün yöneticisi olarak kariyerlerine adım atmakla veya mevcut kariyerlerinde seviye atlamaktadır.

Tek Abonelikle Yüzlerce Eğitime Ulaşın. Hemen Derslere Başlayın